Οι επιπτώσεις του fast food στην οστική υγεία των παιδιών

Σύμφωνα με νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Osteoporosis International, φαίνεται ότι η μεγαλύτερη πρόσβαση σε εστιατόρια γρήγορου-πρόχειρου φαγητού στη γειτονιά, μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη του σκελετικού συστήματος κατά την παιδική ηλικία.

Για τους σκοπούς της μελέτης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 1.107 παιδιά, προκειμένου να εξετάσουν κατά πόσο υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων οστικής πυκνότητας κατά τη γέννηση, στην ηλικία των 4 και 6 ετών και του αριθμού σουπερμάρκετ, καταστημάτων με προϊόντα υγιεινής διατροφής και εστιατορίων πρόχειρου φαγητού που υπάρχουν στη γειτονιά.

Συνολικά η ύπαρξη μεγαλύτερου αριθμού ταχυφαγείων στη γειτονιά βρέθηκε να σχετίζεται με χαμηλότερα επίπεδα οστικής μάζας στα νεογνά, κάτι που ωστόσο δεν παρατηρήθηκε στην ηλικία των 4 και 6 ετών. Αντίθετα, η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα καταστημάτων με προϊόντα υγιεινής διατροφής, όπως είναι για παράδειγμα τα οπωροπωλεία, φάνηκε να συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα οστικής πυκνότητας στην ηλικία των 4 και 6 ετών.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν πως η έκθεση μητέρων και παιδιών σε ένα πιο «υγιεινό» διατροφικό περιβάλλον πιθανόν να μπορεί να βελτιώσει την οστική ανάπτυξη των παιδιών, μέσω της επίδρασης που ασκεί τόσο στην ποιότητα της διατροφής της μητέρας, όσο και στις διατροφικές επιλογές των ίδιων των παιδιών. Κλείνοντας, σχολιάζουν πως αν τα παρατηρούμενα ευρήματα επιβεβαιωθούν από περισσότερες μελέτες, τότε η εφαρμογή στρατηγικών που θα βελτιώσουν το διατροφικό περιβάλλον θα μπορούσε ενδεχομένως να συμβάλλει στη βελτίωση της οστικής υγείας στην παιδική ηλικία.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr