Η παράλειψη ενός γεύματος από τα παιδιά είναι ευρέως γνωστό ότι μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της συγκέντρωσης και απόδοσής τους στις σχολικές εργασίες.
Γεννάτε όμως το ερώτημα εάν η συστηματική παράλειψη γευμάτων κατά την παιδική ηλικία θα μπορούσε να επιδράσει στο επίπεδο υγείας των παιδιών κατά την ενήλικο ζωή.

Δεδομένα από τη Nebraska-Lincoln μελέτη έδειξαν ότι η παράλειψη γευμάτων κατά την παιδική ηλικία μπορεί να συνδέεται με το αίσθημα πόνου και την κατάθλιψη κατά την ενηλικίωση. Η μελέτη συμπεριέλαβε 4.339 συμμετέχοντες ηλικίας 25-64 ετών και εξέτασε πως οι συνθήκες της παιδικής ηλικίας μπορούν να συνδέονται με τη σωματική και πνευματική υγεία των ενηλίκων.

Οι επιστήμονες επισήμαναν ότι η παρουσία του αισθήματος πείνας κατά την παιδική ηλικία μπορεί να οδηγήσει σε χρόνιο πόνο και κατάθλιψη κατά την ενηλικίωση.
Συγκεκριμένα, η συστηματική παράλειψη γευμάτων οδηγούσε σε αύξηση του κινδύνου για τις παραπάνω επιπλοκές. Το αίσθημα του πόνου και της κατάθλιψης φαίνεται να συνδέονται βιολογικά στην ιατρική βιβλιογραφία.

Μάλιστα, φάνηκε ότι το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο ήταν καθοριστικός παράγοντας για να εκτεθούν τα άτομα σε συνθήκες πείνας και παράλειψης γευμάτων κατά την παιδική ηλικία.

Το επίπεδο διατροφής θα πρέπει να διατηρείται ακόμα και κάτω από τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που βιώνει η χώρα μας και οι γονείς να κινητοποιούνται ακόμα περισσότερο στο να εξασφαλίσουν επαρκή και ποιοτικά γεύματα στα παιδιά τους.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr