Είναι γνωστό πως το υπερβάλλον σωματικό βάρος και η παχυσαρκία συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων και σακχαρώδη διαβήτη.
Ωστόσο, σύμφωνα με νέα μελέτη, φαίνεται ότι μπορεί να επιδρά και στην πνευματική υγεία.
Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ στη Μ. Βρετανία, θέλησαν να εξετάσουν πώς συνδέεται ο δείκτης μάζας σώματος με την επεισοδιακή μνήμη, την ικανότητα δηλαδή του ατόμου να ανακαλεί περασμένα γεγονότα. Στη μελέτη συμμετείχαν 50 εθελοντές ηλικίας 18-35 ετών, οι οποίοι πραγματοποίησαν ένα τεστ μνήμης. Ειδικότερα, με τη χρήση ενός προγράμματος στον υπολογιστή, τους ζητήθηκε να «κρύψουν» ορισμένα αντικείμενα σε ειδικά διαμορφωμένα σκηνικά και στη συνέχεια να θυμηθούν που και πότε τα έκρυψαν.

Συνολικά, παρατηρήθηκε πως τα άτομα με αυξημένο δείκτη μάζας σώματος είχαν χαμηλότερες επιδόσεις στο τεστ, συγκριτικά με όσους είχαν φυσιολογικό σωματικό βάρος. Μάλιστα, φάνηκε ότι όσο υψηλότερος ήταν ο δείκτης μάζας σώματος, τόσο χαμηλότερες ήταν οι επιδόσεις.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι το αυξημένο σωματικό βάρος ενδεχομένως να συνδέεται με δομικές ή λειτουργικές μεταβολές στον εγκέφαλο, που επηρεάζουν την επεισοδιακή μνήμη. Έτσι, θα μπορούσε κανείς να υποθέσει πως τα υπέρβαρα ή παχύσαρκα άτομα ίσως έχουν μικρότερη ικανότητα λεπτομερούς ανάκλησης περασμένων γεγονότων, όπως για παράδειγμα τα προηγούμενα γεύματα, γεγονός που μπορεί να δυσκολεύει τον έλεγχο πρόσληψης τροφής.

Σε κάθε περίπτωση, τονίζουν πως θα πρέπει να διεξαχθούν περισσότερες και μεγαλύτερες μελέτες προκειμένου να κατανοηθούν καλύτερα οι ψυχολογικοί παράγοντες που ενδεχομένως συνδέονται με την εμφάνιση υπέρβαρου και παχυσαρκίας.

Από τη Χριστίνα Κατσαρού, επιστημονική συνεργάτη neadiatrofis.gr