Νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Obesity, δείχνει πως η καθημερινή παρακολούθηση του σωματικού βάρους μπορεί να αποτρέψει την αύξησή του. Για τους σκοπούς της μελέτης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 111 ενήλικες, ηλικίας 18-65 ετών.

Από τους εθελοντές ζητήθηκε να μετρούν το σωματικό τους βάρος με διαφορετική συχνότητα, από τα μέσα Νοεμβρίου 2017 έως τις αρχές Ιανουαρίου 2018. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το ερευνητικό κέντρο για αξιολόγηση, πριν την έναρξη της παραπάνω περιόδου, αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της και 14 εβδομάδες αργότερα. Οι οδηγίες που τους δόθηκαν κατά τη διεξαγωγή της μελέτης ήταν να διατηρήσουν σταθερό το σωματικό τους βάρος, χωρίς ωστόσο να λάβουν συγκεκριμένες συστάσεις για να το πετύχουν.

Συνολικά, οι εθελοντές που μετρούσαν καθημερινά το σωματικό τους βάρος και λάμβαναν γραφήματα με τις διακυμάνσεις του, φάνηκαν να το διατηρούν σταθερό ή και να πετυχαίνουν μείωσή του, σε αντίθεση με όσους δε ζυγίζονταν καθημερινά, οι οποίοι παρουσίασαν αύξηση του βάρους τους.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι η διαπίστωση της αλλαγής ενός χαρακτηριστικού, όπως το σωματικό βάρος είναι πιθανό να οδηγήσει σε «διορθωτικές» κινήσεις. Ωστόσο, τονίζουν ότι η μελέτη θα πρέπει να επαναληφθεί και σε μεγαλύτερο δείγμα ατόμων προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η καθημερινή παρακολούθηση του βάρους θα μπορούσε να αποτελέσει αποτελεσματική στρατηγική πρόληψης της αύξησής του.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr