Τα γονίδια εξηγούν εν μέρει γιατί ορισμένα παιδιά είναι επιλεκτικά στα τρόφιμα

Δεν είναι λίγοι οι γονείς εκείνοι που καταφεύγουν σε ποικίλες τεχνικές προκειμένου να δελεάσουν τα παιδιά τους να δοκιμάσουν καινούργια τρόφιμα.

Η νεοφοβία στα τρόφιμα ορίζεται ως η αποφυγή ή η πεισματική άρνηση των παιδιών να δοκιμάσουν καινούργια τρόφιμα. Η νεοφοβία εμφανίζεται στην ηλικία των 18-24 μηνών και κορυφώνεται μεταξύ του 2ου και 6ου έτους, όπου και αρχίζει να μειώνεται προοδευτικά με την ηλικία.

Σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα που έρχονται από το πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας ο λόγος για τον οποίο τα παιδιά μπορούν να εκδηλώνουν νεοφοβία στα τρόφιμα έχει να κάνει περισσότερο με τα γονίδιά τους παρά με το τι πραγματικά υπάρχει στο πιάτο τους.
Στην παρούσα μελέτη συμμετείχαν 66 ζευγάρια μονοζυγωτικών διδύμων ηλικίας 4 έως 7 ετών. Έτσι λοιπόν βρέθηκε ότι τα γονίδια μπορούν να εξηγήσουν το 72% των νεοφοβικών τάσεων απέναντι στα τρόφιμα, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό μπορεί να αποδοθεί στο διαμορφούμενο περιβάλλον.

Όσον αφορά στο διαμορφούμενο περιβάλλον, το οποίο αποτελεί και εκείνο που οι γονείς μπορούν να επηρεάσουν, τα ευρήματα δείχνουν ότι οι γονείς θα πρέπει να εξετάζουν την ιδιοσυγκρασία του κάθε παιδιού, ακόμη και για τα αδέλφια στο ίδιο νοικοκυριό.
Οι γονείς μπορούν να εφαρμόσουν κάποιες τεχνικές προκειμένου να αμβλύνουν την ένταση της συγκεκριμένης συμπεριφοράς, όπως να λειτουργούν ως πρότυπα προς μίμηση και να παρέχουν στα παιδιά τους την επαναλαμβανόμενη έκθεση σε νέα τρόφιμα, ενώ παράλληλα οι ίδιοι τα καταναλώνουν.
Μάλιστα, μπορούν να δείχνουν πόσο απολαμβάνουν το τρόφιμο που εκείνα αποφεύγουν. Επίσης, οι γονείς μπορούν να παρέχουν πολλά νέα τρόφιμα ταυτόχρονα ζητώντας από το παιδί να επιλέξει ποιο θα καταναλώσει.

Σίγουρα, η νεοφοβία είναι μια συμπεριφορά με γενετική βάση αλλά αναμφισβήτητα οι γονείς είναι εκείνοι που μπορούν με έξυπνες τεχνικές να τη μετριάσουν και να μυήσουν τα παιδιά τους στη διατροφική ποικιλία.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr