Τα ω-3 λιπαρά οξέα προστατεύουν την καρδιά μας

Τα ω-3 λιπαρά οξέα που απαντώνται στα ψάρια και στα θαλασσινά έχουν συσχετιστεί με ποικίλα οφέλη για την ανθρώπινη υγεία, με την προστασία έναντι των καρδιαγγειακών νοσημάτων να αποτελεί πλέον την πιο σαφώς προσδιορισμένη θετική επίδραση αυτών.

Σε μια προοπτική επιδημιολογική μελέτη, που πραγματοποιήθηκε σε βάθος 16 χρόνων σε 2.700 συμμετέχοντες ηλικίας μεγαλύτερης των 65 ετών από το πανεπιστήμιο Harvard και το πανεπιστήμιο της Washington, μετρήθηκαν τα επίπεδα των ω-3 λιπαρών οξέων στο αίμα των συμμετεχόντων.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι τα επίπεδα του δοκοσαεξανοϊκού οξέος (DHA) στο αίμα συσχετίζονταν ισχυρά με χαμηλότερο κίνδυνο για θάνατο από στεφανιαία νόσο, με το κίνδυνο να μειώνεται κατά 40%. Τα επίπεδα του εικοσαπεντανοϊκού οξέος (EPA) και του δοκοσαπεντανοϊκό οξέος (DPA) συσχετίζονταν ισχυρά με χαμηλότερο κίνδυνο για θάνατο από εγκεφαλικό επεισόδιο, με το EPA να συσχετίζεται επίσης με σημαντικά μειωμένο κίνδυνο για μη θανάσιμο έμφραγμα.

Μάλιστα, οι συμμετέχοντες της μελέτης με τα υψηλότερα επίπεδα και για τα τρία λιπαρά οξέα είχαν κατά 27% μικρότερο κίνδυνο θνησιμότητας από όλες τις αιτίες.

Σύμφωνα, με τα παραπάνω δεδομένα αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντική είναι η κατανάλωση ψαριού σε τακτική βάση τόσο από άτομα με ιστορικό στεφανιαίας νόσου όσο και από το γενικό πληθυσμό, με σκοπό την προαγωγή υγείας αλλά και την πρόληψη εμφάνισης νοσημάτων.
Έτσι, η κατανάλωση δυο μερίδων ψαριού (180 γραμμάρια /μερίδα) την εβδομάδα θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μιας ισορροπημένης διατροφής.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr