Η επιστημονική κοινότητα μετά από ένα τεράστιο όγκο κλινικών μελετών υποστηρίζει ότι τα άτομα που καταναλώνουν υψηλή ποσότητα φυτικών ινών έναντι εκείνων που καταναλώνουν χαμηλή τείνουν να διατηρούν χαμηλότερο σωματικό βάρος.

Οι φυτικές ίνες φαίνεται να ασκούν ευεργετικές επιδράσεις στο ισοζύγιο ενέργειας με αποτέλεσμα να μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα εκείνα που προσπαθούν να χάσουν βάρος και να διατηρήσουν την απώλεια αυτού.

Τα οφέλη των φυτικών ινών αποδίδονται στα εγγενή χαρακτηριστικά τους, στις ορμονικές επιδράσεις τους και στις επιδράσεις που μπορούν να ασκούν στο κόλον. Συγκεκριμένα, στα εγγενή χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνεται η χαμηλή θερμιδική πυκνότητα και η ευχάριστη γεύση των τροφίμων στα οποία περιέχονται.

Στις ορμονικές επιδράσεις που μπορούν να ασκούν περιλαμβάνεται ο καλύτερος έλεγχος των επιπέδων ινσουλίνης και γλυκόζης μεταγευματικά, αλλά και ορμονικές αλλαγές που οδηγούν σε μείωση της ταχύτητας κένωσης του στομάχου. Τέλος, αναφορικά με τις επιδράσεις στο κόλον επάγουν σήματα κορεσμού και τοπικές ευεργετικές ζυμώσεις από την εντερική μικροχλωρίδα.

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα είναι επαρκή ώστε να ισχυριστούμε ότι η υψηλή πρόσληψη φυτικών ινών μέσω φρούτων, λαχανικών, ανεπεξέργαστων δημητριακών και οσπρίων μπορεί να εγγυηθεί την καλύτερη διαχείριση του βάρους και τη βελτίωση της ποιότητας της διατροφής.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr