Η άσκηση συνδέεται με μείωση της θνησιμότητας

Νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Journal of the American Geriatrics Society, δείχνει πως η συστηματική σωματική δραστηριότητα συνδέεται με χαμηλότερη πιθανότητα πρόωρου θανάτου, σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας.

Για τους σκοπούς της μελέτης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 6.489 γυναίκες, ηλικίας 63-99 ετών, οι οποίες υποβλήθηκαν σε εξετάσεις, απάντησαν ερωτηματολόγια αναφορικά με την κατάσταση της υγείας τους, φόρεσαν επιταχυνσιόμετρα για την αξιολόγηση των επιπέδων σωματικής δραστηριότητας και κατέγραψαν τις συνήθειες ύπνου τους.

Κατά την έναρξη της μελέτης, οι περισσότερες εθελόντριες βρίσκονταν στα τέλη της όγδοης δεκαετίας ζωής και ήταν στην πλειοψηφία τους υπέρβαρες. Σύμφωνα με τις μετρήσεις των επιταχυνσιομέτρων, παρατηρήθηκε πως το 1% των γυναικών είχε χαμηλή ενασχόληση με ήπιας μορφής άσκηση, το 29% υψηλή ενασχόληση με ήπιας μορφής άσκηση, ενώ το 15% βρέθηκε να αφιερώνει χρόνο σε μέτριας προς υψηλής έντασης σωματική δραστηριότητα.

Συνολικά, ο κίνδυνος πρόωρου θανάτου από οποιαδήποτε αιτία φάνηκε να είναι χαμηλότερος μεταξύ των γυναικών με τα υψηλότερα επίπεδα άσκησης. Πιο συγκεκριμένα, κάθε επιπλέον 30 λεπτά ενασχόλησης με ήπια ή μέτριας προς υψηλής έντασης άσκηση ανά ημέρα, βρέθηκαν να σχετίζονται με μείωση της πιθανότητας πρόωρου θανάτου κατά 12% και 39%, αντίστοιχα.

Όπως συμπεραίνουν οι ερευνητές, οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας θα πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε σωματική δραστηριότητα και να περιορίζουν το διάστημα που περνούν σε καθιστή θέση.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr