Δείτε πώς η διατροφή συνδέεται με την ευτυχία των παιδιών

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα νέας μελέτης, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό BMC Public Health, φαίνεται πως τα παιδιά που τρώνε υγιεινά είναι πιο πιθανό να είναι χαρούμενα και αντίστοιχα, τα παιδιά που είναι χαρούμενα είναι πιθανότερο να ακολουθούν ένα υγιεινό διατροφικό πρότυπο. Μάλιστα, η παραπάνω αμφίδρομη σχέση βρέθηκε να είναι ανεξάρτητη από το σωματικό βάρος.

Για τους σκοπούς της μελέτης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες 7.675 παιδιών, ηλικίας 2-9 ετών, από 8 ευρωπαϊκές χώρες. Με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν, τα παιδιά έλαβαν ένα σκορ που αντιπροσώπευε το βαθμό προσκόλλησής τους σε ένα υγιεινό διατροφικό πρότυπο. Επιπλέον, μετρήθηκαν το σωματικό βάρος και ύψος και αξιολογήθηκαν χαρακτηριστικά που συνδέονται με την ψυχική ευημερία των παιδιών, όπως η αυτοεκτίμηση, τα συναισθηματικά προβλήματα και η σχέση με τους γονείς και τους συνομηλίκους. Όλες οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στην αρχή της μελέτης και επαναλήφθηκαν μετά από 2 χρόνια.

Συνολικά, ο υψηλότερος βαθμός προσκόλλησης στις συστάσεις για υγιεινή διατροφή βρέθηκε να συνδέεται με καλύτερη ψυχική ευημερία μετά από διάστημα 2 χρόνων, και ειδικότερα, λιγότερα συναισθηματικά προβλήματα, καλύτερη σχέση με συνομήλικα παιδιά και περισσότερη αυτοεκτίμηση. Από την άλλη, τα παιδιά που είχαν υψηλότερα επίπεδα αυτοεκτίμησης φάνηκαν να ακολουθούσαν ένα πιο υγιεινό διατροφικό πρότυπο μετά από 2 χρόνια, ενώ οι παραπάνω συσχετίσεις ήταν ανεξάρτητες από το σωματικό βάρος.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, τα παραπάνω ευρήματα είναι ενδιαφέροντα, αλλά απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην ερμηνεία τους, καθώς ο σχεδιασμός της μελέτης δεν αποδεικνύει σχέση αιτίας και αποτελέσματος, ενώ το γεγονός ότι οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν ήταν αυτό-δηλούμενες αποτελεί μειονέκτημα. Τέλος, τα παιδιά που είχαν χαμηλότερα επίπεδα αυτοεκτίμησης και λιγότερο «υγιεινές» διατροφικές συνήθειες ήταν πιθανότερο να αποχωρήσουν από τη μελέτη, γεγονός που καθιστά δύσκολη την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr