Νέα μελέτη δείχνει πως, παρά τη σημαντική αύξηση των ποσοστών παιδικής παχυσαρκίας τις τελευταίες δεκαετίες, η πλειοψηφία των γονέων χαρακτηρίζουν το παιδί τους ως «σχεδόν φυσιολογικού βάρους».

Σύμφωνα με τους ερευνητές, πρόκειται για την πρώτη μελέτη που δείχνει πως η αντίληψη των γονέων σχετικά με το βάρος του παιδιού τους στην προσχολική ηλικία, δεν έχει μεταβληθεί εδώ και χρόνια. Τα αποτελέσματα, είναι σημαντικά, καθώς μόνο όταν οι γονείς αποκτήσουν σωστή αντίληψη για το βάρος του παιδιού τους, μπορεί να εφαρμόσουν αλλαγές στη διατροφική συμπεριφορά και τον τρόπο ζωής, οι οποίες θα οδηγήσουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Για τους σκοπούς της μελέτης, που δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό Childhood Obesity, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από δύο ομάδες παιδιών και γονέων, που προέρχονταν από δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους: 3.839 παιδιά για το διάστημα 1988-1994 (1) και 3.151 παιδιά για το διάστημα 2007-2012 (2). Και στις δύο χρονικές περιόδους, ζητήθηκε από τους γονείς να χαρακτηρίσουν το παιδί τους ως «υπέρβαρο», «ελλειποβαρές» ή «σχεδόν φυσιολογικού βάρους» στην ηλικία των 2-5 ετών.

Σχεδόν όλοι οι γονείς (ποσοστό 97%) των υπέρβαρων αγοριών της πρώτης ομάδας (1988-1994) δήλωσαν ότι θεωρούν το παιδί τους «σχεδόν φυσιολογικού βάρους», ενώ στη δεύτερη ομάδα (2007-2012) το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώθηκε στο 95%. Οι γονείς των υπέρβαρων κοριτσιών τα πήγαν λίγο καλύτερα, με το 88% και το 93% αυτών να χαρακτηρίζουν το παιδί του ως «σχεδόν φυσιολογικού βάρους» στην πρώτη και δεύτερη ομάδα αντίστοιχα.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι ενώ τα παιδιά της δεύτερης χρονικής περιόδου ήταν υπέρβαρα σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με την πρώτη περίοδο, εντούτοις η αντίληψη των γονέων για το βάρος του παιδιού τους παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη.
Από τα παρόντα ευρήματα, σχολιάζει ο επικεφαλής της μελέτης, προκύπτει η αναγκαιότητα εφαρμογής αποτελεσματικών στρατηγικών που θα ενθαρρύνουν τη συζήτηση μεταξύ γονέων και επαγγελματιών υγείας, σχετικά με το φυσιολογικό για την ηλικία σωματικό βάρος. Τέτοιου είδους στρατηγικές μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση του βάρους των παιδιών και την πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας.

Από τη Χριστίνα Κατσαρού, επιστημονική συνεργάτη neadiatrofis.gr