Το ενδιαφέρον για το δυνητικά προστατευτικό ρόλο των ω-3 λιπαρών οξέων στην υγεία της καρδιάς ξεκίνησε ήδη από τη δεκαετία του 1950, όπου και άρχισε να φαίνεται ότι η συχνότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων ήταν σημαντικά χαμηλότερη μεταξύ των Εσκιμώων, οι οποίοι κατανάλωναν υψηλές ποσότητες ψαριών.

Οι κάρδιο-προστατευτικές δράσεις των ω-3 λιπαρών οξέων δεν έχουν αποδοθεί μόνο στα μακράς αλύσου ω-3 λιπαρά οξέα που απαντώνται στα ψάρια, δηλαδή στο εικοσαπεντανοϊκό και δοκοσαεξανοϊκό οξύ, αλλά στο λινολενικό οξύ το οποίο βρίσκεται στον καρπό της σόγιας και στα έλαια λιναρόσπορου και ελαιοκράμβης.

Η κατανάλωση ω-3 λιπαρών οξέων φαίνεται να παρέχει κάρδιο-προστατευτικές δράσεις μέσω ποικίλων μηχανισμών που παρουσιάζονται παρακάτω. Συγκεκριμένα, τα ω-3 λιπαρά οξέα:

• Αναστέλλουν τη διαδικασία της αθηροσκλήρωσης μειώνοντας την υπάρχουσα φλεγμονή.
• Προστατεύουν από την απόφραξη των αγγείων.
• Επάγουν την ελάττωση των τριγλυκεριδίων και την αύξηση των επιπέδων της HDL χοληστερόλης.
• Επάγουν την παραγωγή αντι-φλεγμονωδών εικοσανοειδών μορίων ευνοώντας την αγγειοδιαστολή και την παραγωγή αντιθρομβωτικών μορίων.

Σύμφωνα, με τα παραπάνω δεδομένα αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντική είναι η κατανάλωση ω-3 λιπαρών οξέων σε τακτική βάση τόσο από άτομα με ιστορικό στεφανιαίας νόσου όσο και από το γενικό πληθυσμό, με σκοπό την προαγωγή υγείας αλλά και την πρόληψη εμφάνισης νοσημάτων.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr