Οι διατροφικές απαιτήσεις των παιδιών ποικίλουν ανάλογα με το ρυθμό ανάπτυξης, τη σύσταση σώματος, το επίπεδο φυσικής τους δραστηριότητας και όλους τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν τις βασικές τους ανάγκες.
Κατά συνέπεια κάθε προσπάθεια για μία συνολική προσέγγιση του θέματος εμπεριέχει σαφώς τα στοιχεία της γενικότητας και της σχετικότητας, καθώς ο περαιτέρω χειρισμός της διατροφής ενός παιδιού αποτελεί μια κατεξοχήν εξατομικευμένη και λεπτή διαδικασία.

Με δεδομένα τα παραπάνω θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι σε γενικές γραμμές μιλώντας για μια ισορροπημένη διατροφή για ένα παιδί θα πρέπει οι ενεργειακές απαιτήσεις τουλάχιστον να καλύπτουν τις ελάχιστες ανάγκες του, οι οποίες εξαρτώνται από τη σύσταση του σώματός του, το βάρος, το ύψος και τη φυσική του δραστηριότητα.

Ειδικότερα οι ενεργειακές ανάγκες ενός μέσο παιδιού θα μπορούσαν να οριοθετηθούν ως εξής:

Παιδιά 1 – 3 ετών: 102 θερμίδες ανά κιλό σωματικού βάρους
Παιδιά 4 – 6 ετών : 90 θερμίδες ανά κιλό σωματικού βάρους
Παιδιά 7-10 ετών : 70-100 θερμίδες ανά κιλό σωματικού βάρους
Παιδιά 10 – 12 ετών: 2200 – 2500 θερμίδες ημερησίως
(Σημειώνεται και πάλι ότι για παιδιά με έντονη φυσική δραστηριότητα οι παραπάνω τιμές θα πρέπει να είναι αυξημένες)

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr