Ανέκαθεν ήταν σημαντικός ο ρόλος των Νοσηλευτών στην ενημέρωση για θέματα Υγείας.
Τελευταία, μάλιστα, εφαρμόζονται πρωτοποριακοί τρόποι εκπαίδευσης μέσω της βιωματικής μεθόδου και επικοινωνιακών μέσων, ενώ το πρόγραμμα «Αγωγή Υγείας μέσω του Σχολείου, της Οικογένειας, της Κοινότητας» εστιάζεται σε μαθητές και ενήλικες.

Τα θέματα αναλύθηκαν σε ημερίδα ενημέρωσης που έκανε η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα του προγράμματος και τις δράσεις που υλοποιούνται, καθώς και για την εμπειρία που έχουν αποκομίσει μέσω της συμμετοχής τους εκπαιδευτές και εκπαιδευτικοί. Eπιπλέον έγινε εκτενής αναφορά στη σπουδαιότητα και στην αναγκαιότητα να εφαρμοστεί η Αγωγή Υγείας στα σχολεία.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα αφορά στη διεξαγωγή 200 παρεμβάσεων σε μαθητές Ε’ και ΣΤ’ τάξης Δημοτικού και 200 παρεμβάσεις σε τμήματα ενηλίκων (γονέων – εκπαιδευτικών) αναφορικά με θέματα Αγωγής Υγείας και, κυρίως, την παροχή Βασικών Πρώτων Βοηθειών, μέσω της βιωματικής μεθόδου και με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων. Οι δράσεις επικεντρώνονται σε συνολικά 200 σχολεία, που υπάγονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθηνών, Δυτικής και Ανατολικής Αττικής και Πειραιά, καθώς και στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, στόχο του προγράμματος αποτελεί η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου πληθυσμού για την απόκτηση στάσεων και δεξιοτήτων Βασικών Πρώτων Βοηθειών.

Από τη Βίκυ Καρατζαφέρη, υπεύθυνη θεμάτων υγείας neadiatrofis.gr